תקנון ותנאי שימוש

תקנון

מבוא

 • אתר Wizlu – ויזלו (“האתר”) המופעל ע”י חברת קריר טק בע״מ או “המפעיל/ה” משמש גם בתור אתר מכירות לרכישת שירותי תוכן בתחום בניית קורות חיים ותרגום קורות חיים ומגוון שירותים נוספים בתחום הקריירה להלן (“השירות”).

 • האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.

 • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

 • עצם רכישת שירות באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין המפעיל.

הרכישה

 • האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של השירות באמצעות האינטרנט.

 • ניתן לרכוש את השירותים באתר בכל עת, 24 שעות ושבעה ימים בשבוע.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ואפליקציות תשלום שונות והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי.

 • מחיר המוצר באתר כולל את המע”מ.

 • המחיר המוצג באתר הינו מחיר להשלמת העבודה עבור עובדים ומנהלים עד דרג ביניים. עובדים ומנהלים בכירים נדרשים בתוספת תשלום.

 • המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת השירות בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.

 • כל אדם  מגיל 18 שברשותו אשראי על שמו או קטין באישור אפוטרופוס יכול לרכוש באתר.

החזרות וביטולים

 • ניתן לבטל את העסקה במהלך השעתיים הראשונות מההזמנה.

 • שירותי המפעיל הינם בגדר “הזמנה מיוחדת” ולכן המפעיל לא מאפשר החזר כספי.

אספקה

 • המפעיל ידאג לאספקת המוצר לתיבת הדואר האלקטרונית של הלקוח או כל אמצעי אחר שייבחר.

 • המפעיל לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.

שירות הלקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של המפעיל בטלפון / דרך וואטסאפ – 053-2425253 או במייל – [email protected] 

 

אחריות ושירות

 • המפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש בשירות לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת.

 • באחריות המפעיל לספק שירותי כתיבה מקצועיים באיכות יוצאת דופן, אך באחריות הלקוח לעבור על התכנים ולהחליט על דעתו בלבד אם להשתמש בתכנים וכיצד להשתמש בתכנים. התכנים ברשותו על אחריותו. היה והלקוח אינו מרוצה מהמוצר הסופי בתקופה של עד 14 ימי עסקים מקבלת התוצר האחרון, רשאי הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה ולקבל מענה לטענותיו. כחלק ממתן המענה, החברה תסקור את תוצר הכתיבה בהתאם להערות הלקוח, ותתקנו בהתאם ובמידת הצורך. כל השגיאות המוסכמות יערכו ללא תשלום נוסף ללקוח, בכפוף לתנאים נוספים שהוצגו ללקוח במעמד הרכישה.

 

אבטחת מידע ופרטיות

 • קריר טק בע״מ (״המפעיל״), כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם המפעיל ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיים להשתמש במידע המופיע בטופס על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

 • כחלק ממתן השירותים על ידי המפעיל, מסכים הלקוח לקריר טק בע״מ לבצע שינויים ועדכונים בפרופיל הלינקדאין שלו, לרבות החלפת התוכן, התמונה והבאנר. העברת פרטי ההתחברות לחשבון הלינקדאין למפעילה מהווה את הסכמת הלקוח. עם סיום מתן השירותים מהמפעילה, מתבקש הלקוח לשנות את סיסמת בהקדם.

 • המפעיל נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת המפעיל ו/או הנובעים מכוח עליון, לא יהיה המפעיל אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

   

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הינן רכושה הבלעדי של קריק טק בע״מ.

 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם המפעיל.

דין וסמכות שיפוט

 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, חיפה, ירושלים או ב”ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית.

תנאי שימוש

מבוא

אתר Wizlu – ויזלו (להלן “האתר”) הוא אתר המשמש כאתר ייצוגי עבור חברת קריר טק בע״מ והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן.

כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את התנאים האלה (“להלן התנאים”), והנך מאשר בעצם כניסתך לאתר את הסכמתך לתנאים ומצהיר כי קראת אותם והבנת את תוכנם.

תנאי שימוש אלה, מהווים את מלוא ההסכמה בינך ובין קריר טק בע״מ, והם יגברו על כל הסכם, מצג, אחריות או הבנה אחרת בקשר עם החברה שלנו והנושאים הכלולים בהם.

אנו רשאים לשנות את התנאים המשפטיים בכל עת ללא הודעה מוקדמת, פרטנית או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים. הגרסה העדכנית ביותר של התנאים המשפטיים תפורסם באתר שלנו, ובאפשרותך לבדוק את כל התנאים המשפטיים טרם השימוש באתר. לאחר פרסום כל שינוי בתנאים המשפטיים, אתה מסכים להיות מחויב לפי כל שינוי בהם כאמור. לכן, עליך לבדוק מעת לעת את התנאים המשפטיים שלנו ולוודא שהם עדיין מקובלים עליך.

לפני השימוש באתר אינטרנט זה (“האתר”) אנא קרא תנאים אלה בעיון. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מתייחסים גם לנשים.

העדכון האחרון לתנאי השימוש שלנו פורסם ב-7 במרץ, 2023.

קניין רוחני

המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותה הבלעדית של מפעילת האתר ו/או צדדים שלישיים הקשורים עימה. כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של מפעילת האתר, בין אם פורסם על ידה או על ידי גולש או על ידי צד שלישי כלשהו, אך מבלי להביא לפגוע בהגבלת אחריות מפעילת האתר כאמור לעיל ולהלן. חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב או לעשות כל שימוש שאינו מותר במפורש בתנאי שימוש אלו בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר.

האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

אחריות המשתמש

השימוש באתר מותר באופן פרטי ואישי בלבד. המשתמש מצהיר כי הינו בעל כשירות חוקית להתקשר ולקבל את השרות באתר ווידא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש באתר. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעולות שיתבצעו בניגוד לאמור לעיל ו/או על ידי מי שאינו מורשה לכך. השימוש באתר זה הינו לכל אזרח בגיר (מעל גיל 18) במידה ויעשה שימוש על ידי קטין, השימוש יהווה ראיה לקבלת אישור מבגיר. במידה והמשתמש ימלא פרטים כלשהם באתר, הינו מתחייב למלא אך ורק פרטים נכונים ומדויקים ואשר הינו רשאי למסרם ושאינם מהווים פגיעה באדם או גוף אחר. 

שימוש במידע והגנת הפרטיות

לצורך קבלת שירותים מ-“ויזלו באמצעות האתר נדרש המשתמש למסור באתר מידע כגון שם, כתובת מייל, מספר טלפון, וכן התוכן שהוא מעוניין לשכתב. מטרת קבלת המידע הינה לאפשר ל-“ויזלו” לבצע ו/או להציע את שירותיה וכן לשפר ולייעל את השירות למועמדים וללקוחות החברה. יובהר כי מפעילת האתר פועלת כמיטב יכולתה על מנת להגן על פרטיות המשתמש באתר, ונוקטת אמצעים סבירים לשמירה על המידע הנ”ל. למרות האמור, מפעילת האתר תהיה רשאית לחשוף מידע בקשר עם המשתמש על פי כל דין כאמור ו/או בקשר עם הליכים משפטיים ו/או לצורך הגנה על מפעילת האתר ומי מטעמה.

המידע שנמסר על ידך, בכפוף להסכמתך ומרצונך האישי, הינו נכס של החברה והחברה תשמור על פרטיות המידע לפי דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הפרטיות”) ודרישות חוק רלוונטיות נוספות. החברה לא תעביר את המידע האישי שנצבר אודותיך לצד שלישי כלשהו ולא תעשה בו שימוש החורג מהשירותים הניתנים באתר, אלא בהתאם ובכפוף לכל דין.

החברה תמנע כל גישה בלתי מורשית למידע.
בכפוף להסכמתך, החברה תשתמש במידע שנמסר על ידך במסגרת האתר על מנת שתקבל מידע הנוגע לשירותי הכתיבה והליווי ו/או על מנת ליידע ולהציע לך מוצרים ו/או שירותים אשר לדעת החברה עשויים לעניין אותך. מובהר בזאת, כי עצם ביצוע הרישום באתר החברה ו/או מסירת נתונים לשם קבלת הצעות מהווה הסכמה מצידך כי הינך מתיר לחברה להשתמש בפרטיך על מנת לקבל פניות, דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. במידה ואינך מעוניין בדיוור כאמור הינך רשאי להודיע על כך לחברה בכל עת. כמו כן, תהיה רשאית החברה לעשות במידע הנמסר על ידך עיבודים סטטיסטיים ו/או עיבודים לשם שינוי ושיפור האתר ותכניו כל זאת בכפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הגנת הפרטיות.

בדומה לאתרי אינטרנט רבים אחרים, אוסף האתר באופן אוטומטי מידע מסוים שאינו ניתן לזיהוי בקשר למשתמשים באתר, כגון כתובת פרוטוקול האינטרנט, כתובת IP של מחשבכם, כתובת ה-IP של ספק האינטרנט שלכם, התאריך והשעה שבהם נכנסתם לאתר, כתובת האינטרנט של אתר כלשהו שממנו הגעתם לאתר בקישור ישיר, מערכת ההפעלה שבשימושכם, אזורי האתר שבהם ביקרתם, דפי האתר שאליהם נכנסתם והמידע שצפיתם בו, וכן החומרים שהעלתם לאתר או הורדתם ממנו. המידע שאינו ניתן לזיהוי משמש לניהול האתר והמערכת ולקידום האתר עצמו. הוא עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.

קובצי עוגיה ( להלן: ‘עוגיות’) – האתר משתמש בטכנולוגיה של עוגיות, המתקינה מידע במחשב של המשתמש באתר כדי לאפשר לאתר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה. העוגיות משפרות את נוחות השימוש באתר. לדוגמה, המידע המסופק באמצעות עוגיות משמש לזהותכם כמי שכבר השתמשו באתר, לעקוב אחר פעילותכם באתר כדי להיענות לצורכיכם, להציע לכם דפים הכוללים תכנים ומידע מותאמים אישית, לשבץ אוטומטית את פרטי המידע האישי שלכם בטפסים מקוונים, וכיוצא באלה פעולות להקלת השימוש שלכם באתר.

קישורים לאתרי אינטרנט של צד שלישי 

יתכן שהאתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. קישורים אלה מופיעים לשם נוחיותך בלבד. הקישור לאתרים אלה אינו מהווה או מעיד על קשר עם אתרים אלה או על מתן חסות לאתרים אלה. הקישורים המופיעים באתר שלנו אינם מהווים כל המלצה, ערובה, התחייבות או תמיכה באתרים של צדדים שלישיים כאמור. ל”ויזלו” אין שליטה על המסמכים המשפטיים ועל מנהגי הפרטיות של אתרים של צדדים שלישיים; לכן, הכניסה לאתרים של צדדים שלישיים הינה באחריותך הבלעדית.

העדר ייעוץ

החומרים באתר הינם כלליים באופיים. אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.

כל הבוחר לעשות שימוש במידע המופיע באתר זה עושה זאת על אחריותו הבלעדית. “ויזלו” לא תהיה אחראית בשום אופן וצורה שהם לכל שימוש שייעשה במידע המופיע באתר זה ולתוצאותיו.

הגבלת אחריות 

בשום מקרה לא תחול על “ויזלו”, על כל מי מטעמה או על צד ג’ אחר כלשהו הנזכר באתר אחריות בגין נזקים כלשהם, לרבות, אך לא רק, מקריים, מיוחדים, ישירים, עקיפים או תוצאתיים מכל סוג שהוא, כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, בכל אתר אחר המקושר לאתר, או בחומרים הכלולים באתר ובכל אחד מאתרים אלה, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין.

אחריות לשירותי הכתיבה

המטרה שלנו היא לספק שירותי כתיבה מקצועיים באיכות יוצאת דופן. מסיבה זו, אנו מציעים אחריות לשישים יום על כל שירותי הכתיבה שלנו. אם יש לך חשש כלשהו או אינך מרוצה מהמוצר הסופי, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו. נסקור את תוצר הכתיבה בהתאם להערות ונתקן בהתאם במידה ויש צורך. כל השגיאות המוסכמות יערכו ללא תשלום נוסף ללקוח, ובכפוף לתנאים נוספים שהוצגו ללקוח במעמד הרכישה.

תנאי ביטול

ניתן לבטל את העבודה שהוזמנה בתנאי שהביטול יעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, במידה ולא החלה עבודה או הועבר ולאחר מכן הוחזר שאלון תחקירי מלא מידי הלקוח.

איזור שיפוט

הסכם זה יהיה כפוף אך ורק לחוקי מדינת ישראל. וסמכות השיפוט הבלעדית לדון
בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בתל אביב. על הסכם זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל”א-1970.

מוזמנים ליצור עימנו קשר

אנחנו כאן כדי לדון בצרכים שלכם ולספק לכם פתרון מותאם אישית.
כלי נגישות

Powered by - Wemake